In Driftinformation, Planerad driftstörning

2018-05-08 kl 00:00 – 06:00 Zitius och ADSL Fortsatt drift Hedemora

Ett planerat arbete kommer att göras i Zitius som påverkar tjänster i Hedemora stadsnät samt ADSL fortsatt drift Hedemora under angiven tid.