In Driftinformation, Planerad driftstörning

2020-02-18 kl 06:00 – 15:00 Open Universe, Orsa

Ett planerat arbete kommer att göras i Open Universe som påverkar tjänster i Orsa stadsnätet under angiven tid.