In Driftinformation, Planerad driftstörning

2020-05-28 kl 01:01 – 06:00 IP-Only och Open Universe

Ett planerat arbete kommer att göras i IP-Only och Open Universe som kan påverka tjänster någon gång under angiven tid.