In Driftinformation, Planerad driftstörning

2020-05-27 09:00 – 16:00 Falu stadsnät

Ett planerat arbete kommer att göras i Falu stadsnät som påverkar tjänster i stadsnätet under angiven tid.

Gäller för kunder i Grycksbo