In Driftinformation, Planerad driftstörning

Servicearbete Falu Stadsnät 17/9 04.00-06.00, gäller företagskunder.  KLART

Måndag 17/9 kommer ett servicearbete att ske med fokus på företagskunder i centrala Falun.

Arbetet är planerat att pågå mellan 04-06.

Går inte tjänsten igång igen så behöver ni starta om utrustningen (ny begäran av ipadress).

 

Gäller följande adresser:

Centrala Falun