In Driftinformation, Planerad driftstörning

2020-05-25 05:30 – 06:00 Falu stadsnät

Ett planerat arbete kommer att göras i Falu stadsnät som påverkar tjänster i stadsnätet under angiven tid.

Gäller kunder i Toftbyn