In Driftinformation, Driftstörning

2018-10-03 kl 08:50 Falu stadsnät, Haminavägen  **KLART**

Just nu finns en driftstörning i Falu stadsnät som påverkar tjänster i stadsnätet.

Orsak: Avgrävd fiberkabel

Gäller: Haminavägen

Arbete: Felsökning pågår

Tidsplan: Ej fastställd